دوره کارگاهی روش شناسی مدیران بزرگ

 

دوره کارگاهی مدیران بزرگ: تسلط بر استراتژی ها و تکنیک های بزرگترین مدیران جهان (Employee Engagement)

 

مدیران بزرگ و موفق چه کارهایی را متفاوت انجام می دهند؟

وجود مدیران بزرگ برای موفقیت کارکنان و سازمان حیاتی است تا جایی که بزرگترین عامل خروج کارکنان از سازمان، رفتار سرپرست یا مدیر مستقیم شناسایی شده است. اما مدیر بزرگ بودن همچنان کاری پر چالش است. شناخت و درک کارکان و افزایش دلبستگی آنها  (engagement) کار ساده ای نیست. به عنوان یک مدیر، مسؤلیت شما ایجاد تیمی متعهد و کاملا دلبسته شده است.

تحقیقات نشان می دهد بزرگترین مدیران جهان، سه کار را هم زمان انجام می دهند:

  • تمرکز خود را بر دلبسته نمودن کارکنان و تیم قرار می دهند
  • از رویکرد مدیریت بر مبنای نقاط قوت استفاده می کنند
  • همواره انتظار دارند سطح عملکرد و نتایج رو به رشد باشد

 

 

 

 


 

 

 

"هر شرکتی که قصد رقابت دارد، باید راهی پیدا کند که ذهن و روان کارکنان خود را درگیر و آنها را دلبسته نماید." Jack Welch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه سرفصل ها و اهداف

در طول این دوره :

  • رویکرد های مختلف مدیریتی مورد آزمایش قرار می گیرند تا مشخص شود چرا بسیاری از آنها موجب موفقیت ادامه دار و بلند مدت نمی شوند
  • مدیران با استعداد های طبیعی خود آشنا می شوند و به درک جامعی از نقاط قوت خود به عنوان یک مدیر دست می یابند؛ چیزی که می تواند در سازمان، آنها را از دیگران متمایز نماید
  • درک می کنند که چگونه رفتارهای آنها یا سبک مدیریت (management style) می تواند تقویت کننده یا از بین برنده نقاط قوت کارکنان باشد که یکی از مهمترین عوامل بالا بردن تعلق کارکنان نسبت به شرکت و دست یابی به عملکرد عالی شناخته شده است.
  • می آموزند که چگونه استعداد های کارکنان خود را بکار گیرند و به آنها کمک کنند تا از استعداد های خود، نقطه قوت بسازند.
  • با چهار کلید مدیریت برتر آشنا می شوند تا به کمک این کلید ها، حداکثر پتانسیل نیروهای خود را آزاد نمایند.
  • با 12 نیاز کلیدی کارکنان و استراتژی های برآورده سازی آنها آشنا می شوند. نیازهایی که اگر به درستی برآورده شوند انگیزه و تعهد کارکنان را به حداکثر می رسانند و به تبع آن انگیزه و تعهد مشتریان بالا می رود.

 

 

@@@training###