چالش رهبری The Leadership Challenge

 

چالش رهبری

 

چالش رهبری عنوان مجموعه کارگاه هایی است که بر اساس مدل The Leadership Challenge آقایان بَری پوزنر Barry Posner و جیمز کوزز James Kouzes طراحی و از سال 1387 و با موفقیت در سازمان های بزرگ و متوسط ایرانی اجرا شده است. این مدل نتیجه بیش از 35 سال تحقیق این دو استاد دانشگاه سانتا کلارای آمریکا می باشد. دوره کامل این مدل مشتمل بر 10 کارگاه آموزشی یک روزه (جمعا 80 ساعت آموزش) است که متناسب با نیازها و شرایط سازمان‌ها قابل بومی سازی است.

 

 

مهمترین سوالاتی که چالش رهبری به دنبال پاسخ گویی به آن است عبارتند از:​

 

همچنین با تکمیل پرسشنامه LPI (رفتارهای رهبران برجسته) قبل و بعد از دوره آموزشی و ارائه بازخورد در قالب گزارش، می‌توان از پیشرفت مدیران در بکارگیری آموزه‌های دوره مطمئن شد. این پرسشنامه همچنین می‌تواند به صورت ارزیابی 360 درجه اجرا شود.
 


 

 

 

 

برخی از تجربیات موفق اجرای دوره چالش رهبری در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره‌ها با ما در تماس باشید: