شركت مرسر (Mercer) با 70 سال قدمت، 21000 كارمند و 28000 مشتري در سراسر دنيا،‌ يكي از بزرگان خدمات مشاوره در حوزه مديريت منابع انساني است. یکی از متدولوژی های معتبر و در عین حال ساده و کاربردی که در طراحی سیستم جبران خدمت مورد استفاده قرار می گیرد، مدل 3P شرکت مرسر (Mercer)  است. این مدل از سه المان اصلی تشکیل یافته است:

 • پرداخت بر اساس پست یا شغل (Position)
 • پرداخت بر اساس فرد یا شاغل (Person)
 • پرداخت بر اساس عملکرد (Performance)

 

در این مدل، شرکت مرسر برای فراهم سازی امکان پرداخت بر اساس شغل یا پست از متدولوژی ساده و دقیقی جهت ارزشیابی مشاغل استفاده می کند که ارزشیابی بین المللی پست (International Position Evaluation) نام دارد و به مدل IPE نیز معروف است. ارزشیابی مشاغل بر اساس این روش، در سه مرحله اصلی صورت می گیرد:

 

1. تعیین زنجیره ارزش شرکت: در این مرحله با توجه به محصول محور بودن یا خدمت محور بودن سازمان، زنجیره ارزش مناسب تعیین و امتیازات مربوط به آن محاسبه می شود. این امتیاز برای تعیین امتیاز اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد:

2. تعیین اندازه شرکت: امتیاز اندازه شرکت با توجه به امتیاز زنجیره ارزش، میزان درآمد و تعداد کارکنان آن تعیین می شود. امتیاز همه پست های سازمانی تحت تاثیر این امتیاز قرار دارد. به عبارت دیگر، یک پست در دو شرکت متفاوت با اندازه های متفاوت، امتیازهای متفاوتی خواهند داشت:

3. ارزشیابی مشاغل: برای تعیین ارزش هر شغل و محاسبه امتیاز آن از پنج عامل کلی یا دوازده عامل جزئی استفاده می شود:

 

 

 

 

 

 

در این مدل، نزیک به 60% از امتیار پست مربوط به ماهیت و توع اثری است که بر تحقق نتایج شرکت دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست مورد نظر استراتژیک تر و نقش مستقیم و بیشتری در تحقق نتایج داشته باشد، امتیاز بالاتری دریافت می کند و در نتیجه از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار خواهد شد. پس از اثر، بیشترین امتیاز مربوط به دانش و تجربه، نوآوری و ارتباطات است و کمترین امتیاز به عامل ریسک اختصاص می یابد.

در این روش، از ماتریس های دو بعدی برای امتیازدهی به مشاغل استفاده می شود. برای هر یک از پنج عامل اصلی، یک ماتریس دو بعدی با توضیحات کامل وجود دارد. مزیت این ماتریس ها این است که ضمن مشخص نمودن شاخص های ارزشیابی پست، امکان توافق نظر در خصوص امتیاز یک پست در مقایسه با سایر پست های سازمانی را فراهم می سازد. ساده بودن این ماتریس ها، مزیت دیگری است که موجب سهولت و بالا رفتن سرعت محاسبه امتیازها می شود:

 

 

پس از محاسبه امتیاز های هر پست از منظر پنج عامل اصلی، امتیاز نهایی شغل محاسبه شده و سطح پست مورد نظر در کلاس جهانی مدل مرسر مشخص می شود. بدین ترتیب زیر بنای لازم برای گرید بندی مشاغل نیز به سادگی فراهم می گردد:

پس از گرید بندی مشاغل، امکان طراحی ساختار پرداخت مناسب برای هر گرید شغلی فراهم می گردد. همچنین می توان با طراحی مدل های شایستگی و ارزیابی عملکرد، انواع پرداخت بر اساس شایستگی ها و عملکرد را طراحی نمود. بدین ترتیب در سیستم جبران خدمت مرسر، سه عامل ارزش شغل، سطح شایستگی های فرد و نمره عملکرد فرد معیار تعیین نوع و میزان هر گونه پرداخت به فرد خواهند بود.

 

سرفصل های دوره آموزشی ارزشیابی مشاغل با مدل مرسر:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته و جایگاه نظام جبران خدمت در آن
 • آشنایی با ادبیات جبران خدمت
 • تعریف ارزشیابی مشاغل و روش های آن
 • آشنایی با مدل 3P مرسر(Mercer)
 • آشنايي با مدل IPE‌ مرسر جهت ارزشيابي و امتياز دهي به مشاغل
 • تشریح عوامل موثر در ارزشیابی مشاغل مدل مرسر (IPE)
 • تشریح روش امتیازدهی در مدل مرسر و به کمک ماتریس های امتیازدهی عوامل پنجگانه
 • شبیه سازی مدل برای چندین شغل به عنوان نمونه های عملی
 • تشریح کاربردها و خروجی های مدل مرسر در نظام جامع مدیریت منابع انسانی

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پیاده سازی مدل ارزشیابی مرسر و برگزاری دوره آموزشی آن با ما در تماس باشید:

 

 

 

 

 

 

 

اجرای موفق مدل 3P شرکت مرسر در صنعت تلکام:

1. شرکت ارتباطات مبین نت (ارزشیابی بر اساس مدل IPE و طراحی ساختار پرداخت و نظام ارتقا و پیشرفت شغلی):

 

تاییدیه و تصویب مدل جبران خدمت شرکت مبین نت در وزارت کار:

 

2. شرکت نقش اول کیفیت (همراه اول): ارزشیابی مشاغل بر اساس مدل IPE، طراحی ساختار پرداخت، طراحی مسیرهای پیشرفت شغلی و مدل شایستگی‌ها

 

 

نمونه رضایت نامه از برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی مشاغل با الگوی IPE:

 

 

ارزشیابی مشاغل به روش تاورز واتسون (Towers Watson)